קטע הרצאה לדוגמא

 

להלן קטע הרצאה של 10 דקות מסוף קורס יסודות הביטוח יולי 2014 מכללת אורין שפלטר 

https://www.youtube.com/watch?v=hyjyf0ZwRos