מסלול ההכשרה לקבלת רישיון אלמנטר

 


רישיון סוכן ביטוח בענף האלמנטר
על מנת להפוך ולהיות סוכן ביטוח אלמנטר יש לעבור את המסלול הבא:

שלב א' – מבואות / לימודי היסוד
יש לגשת ל- 4 מבחנים:
1.      יסודות הביטוח – מטעם המפקח על הביטוח.
2.      כלכלה – מטעם הרשות לניירות ערך.
3.      חשבונאות – מטעם הרשות לניירות ערך.
4.      מימון וסטטיסטיקה – מטעם הרשות לניירות ערך.

* בעלי תואר ראשון בכלכלה, חשבונאות מנהל עסקים וכו' יכולים לקבל פטורים ממבחנים: 2, 3, 4, על מנת לבדוק את הזכאות יש להיכנס לאתר האינטרנט של הרשות לניירות ערך.


      * את שלב זה ניתן ללמוד באופן עצמאי, לא מחויב בקורס.
 
שלב ב' – התמחות
שלב ב' יכול להתבצע במקביל לשלב ג'.
כל עוד לא עברת את כל המבחנים בשלב א', לא ניתן להתחיל את שלב ב'.

ההתמחות היא למשך חצי שנה, 30 שעות שבועיות. את ההתמחות יש לעשות אצל מי שהמפקח על הביטוח אישר מראש. יש לקבל אישור לתחילת ההתמחות מהמפקח על הביטוח, בתום ההתמחות יש להעביר למפקח על הביטוח אישור על סיום ההתמחות.
  • לא ניתן לעשות התמחות בענפים נוספים (פנסיוני ימי ואווירי) במקביל.
 
שלב ג' – מבחנים הגמר
· שלב ג' יכול להתבצע במקביל לשלב ב'
· כל עוד לא עברת את כל המבחנים בשלב א', לא ניתן להתחיל את שלב ג'.
יש לגשת ל – 2 מבחנים:
1.      רכוש – מטעם המפקח על הביטוח.
2.      תאונות – מטעם המפקח על הביטוח.
 
בסיום שלב ב' ושלב ג' יקבל הסטודנט רישיון תאונות ורכוש, כלומר רישיון אלמנטר.
 

סוכני ביטוח רבים מחזיקים את שלושת הרישיונות (פנסיוני, אלמנטר, וימי אווירי), וכך הם נותנים מענה לכל סוגי הביטוחים אותם הלקוח מבקש.