pinkasiony
ללמוד ולהצליח בבחינת 
יסודות הביטוח
וגמר פנסיוני

הזמן ערכת לימוד באתר
 

תאריך ושעה
 

 

 

רשימת מוצרים ושירותים

 


אחוזי המעבר במבחן יסודות הביטוח, עם חומרי הלימוד של יובל פנקס הם למעלה מ- 92% לאורך השנים.

הסבר קצר:

יש כאלו שרוצים לקנות רק את ספר הלימוד -      זהו מוצר ב''
יש כאלו שרוצים לקנות רק את ספר המבחנים -  זהו מוצר ג''
יש כאלו שרוצים לקנות רק את ספר השיחזורים - זהו מוצר ד''

כדי להצליח בבחינה יש לרכוש את כל שלושת הספרים - זהו מוצר א'' - לחץ כאן לרכישה
 
מוצר א''
 

ערכת ספרי הלימוד העצמי המלאים והמעודכנים, כוללת:
 

ספרי הלימוד ממוקדים לבחינה ונכתבו בשפה פשוטה עם דוגמאות כדי למקד את הסטודנט בחומר הרלוונטי ולהצליח בבחינה. 

חומרי לימוד

חומרי הלימוד מעודכנים לאחר כל בחינה, ספר לימוד וספר מבחנים - יסודות הביטוח
ספר הלימוד כולל:
  פרק א: מושגים והגדרות בביטוח.
  פרק ב: חוקי הביטוח בישראל: חוק חוזה ביטוח כולל 
      פירושים, חוק הפיקוח על הביטוח כולל פירושים לסעיפים 
      רלוונטים, חוק הייעוץ והשיווק 
הפנסיוני כולל דגשים על 
      סעיפים רלוונטים.
  פרק ג: תקציר של חוקים נלווים. (פקודת רכב מנועי, פלת''ד,
      חוזים, פקודת נזיקין, קופות הגמל ועוד).
           תקציר של חוזרי המפקח.
           עדכוני בחינות אחרונות.
          חומרי הלימוד שנשאלו בנושאי: הפנסיוני והרכוש.    

מבחנים
במאגר המבחנים שמקבל הסטודנט מצויים יותר מ 2000 שאלות ותשובות כולל שיחזורי המבחנים האחרונים,
מתוכם 21 מבחנים שבנויים במתכונת המבחן של המפקח על הביטוח.

בניית השאלות נעשתה מהקל אל הכבד והמורכב. הסטודנט מתחיל עם שאלות פשוטות ורמת הקושי עולה כל הזמן.
כמו כן קיימות שאלות חוזרות על עצמן על מנת ליצור שינון. 
השאלות תואמות ב 80% לצורתן וכתיבתן בבחינה האמיתית.

 
ספר המבחנים כולל:
  פרק א: מבחנים א עד ח - חוברת מבחנים בסיסית 
  פרק ב: מבחנים 1 עד 21 - מבחנים בני 50 שאלות 
      בדרגת קושי עולה.
  פרק ג: שחזורי מבחנים - שחזורי המבחנים של 
      שנת  2009 ו- 2010 בנוסף 2011, 2012.

ספר הלימוד ביחד עם ספר המבחנים כולל 563 עמודים.  

עלות:  473 ש"ח כולל מע''מ.
 

מוצר ב''
ספר לימוד ביסודות הביטוח

ספר הלימוד ממוקד לבחינה, הספר נכתב בשפה פשוטה עם דוגמאות כדי למקד את הסטודנט בחומר הרלוונטי ולהצליח בבחינה. הספרים נכתבו על בסיס הניסיון הרב בהעברת החומר בכיתה.  ספר לימוד - יסודות הביטוח
חומרי לימוד
חומרי הלימוד מעודכנים על פי הבחינות. לאחר כל בחינה אני מעדכן את חומרי הלימוד.
ספר הלימוד כולל:
 פרק א:עם כל ההגדרות בביטוח. 
 פרק ב: חוקי הביטוח בישראל (חוק חוזה ביטוח כולל פירוש 
       לכל סעיף וסעיף בחוק, חוק הפיקוח על הביטוח עם 
       הסברים על סעיפים רלוונטים, חוק הייעוץ והשיווק 
הפנסיוני
       עם הסברים על סעיפים רלוונטים).
 פרק ג: תקציר של חוקים נילווים (חוק האחריות למוצרים
       פגומים, פקודת רכב מנועי, חוק הפלת"ד, חוק החוזים, חוק 
       החוזים האחידים, פקודת הנזיקין, חוק השליחות, חוק קופות
       הגמל ועוד). 
           תקציר של חוזרי המפקח. 
           עדכוני בחינות אחרונות. 
           כולל את חומרי הלימוד בפנסיוני ורכוש.   


ספר הלימוד כולל 219 עמודים.

עלות:  257 ש"ח כולל מע''מ.

לרכישת ספר הלימוד - לחץ כאן


מוצר ג''
ספר מבחנים ביסודות הביטוח
מבחנים
במאגר המבחנים שמקבלים הסטודנטים מצויים יותר מ 2000 שאלות ותשובות,
מתוכם 21 מבחנים שבנויים במתכונת המבחן  של המפקח על הביטוח.

בניית השאלות נעשתה מהקל אל הכבד והמורכב. הסטודנט מתחיל עם שאלות פשוטות ורמת הקושי עולה כל הזמן.
כמו כן קיימת שאלות חוזרות על עצמן על מנת לבצע שינון אצל הסטודנט. 
השאלות תואמות ב 80% לצורתן וכתיבתן בבחינה האמיתית.ספר מבחנים - יסודות הביטוח

 
ספר המבחנים כולל:
  פרק א: מבחנים א עד ח- חוברת מבחנים בסיסית 
  פרק ב: מבחנים 1 עד 21 - מבחנים בני 50 שאלות  
      בדרגת קושי עולה.
  פרק ג: שחזורי מבחנים - שחזורי המבחנים של
      שנת 2009 ו- 2010 בנוסף 2011, 2012.

ספר המבחנים כולל 344 עמודים.

עלות:  257 ש"ח כולל מע''מ.
 
לרכישת ספר המבחנים ביסודות הביטוח - לחץ כאן


יש כאלו שרוצים לקנות רק את ספר הלימוד -       זהו מוצר ב''
יש כאלו שרוצים לקנות רק את ספר המבחנים -   זהו מוצר ג''

יש כאלו שרוצים לקנות רק את ספר השיחזורים - זהו מוצר ד''

כדי להצליח בבחינה צריך את כל שלושת הספרים - זהו מוצר א''מוצר ד''

 
שחזורי המבחנים האחרונים ביסודות הביטוח של שנת 2009 ו- 2010 בנוסף 2011, 2012 

השאלות תואמות ב 80% לצורתן וכתיבתן בבחינה האמיתית.
השחזורים כוללים את השאלות החדשות מתחום הפנסיוני והרכוש.
במאגר השחזורים למעלה מ 500 שאלות שהצלחתי לשחזר ביחד עם הסטודנטים שלי.

ספר השחזורים כולל 87 עמודים.

עלות:  217 ש"ח כולל מע''מ. 
 

מוצר ה''
קורס יסודות הביטוח
קורס יסודות הביטוח הינו קורס בעל 50 שעות אקדמיות (שעה אקדמית = 45 דקות )

שיטת הדרכה
הרצאות פרונטאליות, משולבות בסיפורים והומור שעוזרות לזכור את החומר הנלמד.
"זו לא הרצאה זו הופעה" - דברי מנהלת מכללה המתמחה בלימודים בתחום הפיננסי.
לאחר השיעור השני הסטודנטים מתחילים לקבל שיעורי בית, כמו כן בכל שיעור מתבצע מבחן כיתה.

 
חומרים שמחולקים לסטודנט ספר לימוד וספר מבחנים

ספר הלימוד
חומרי הלימוד מעודכנים על פי הבחינות. לאחר כל בחינה אני מעדכן את חומרי הלימוד.
ספר הלימוד כולל:
  פרק א: לימוד בסיסי של המושגים והמונחים בביטוח. 
  פרק ב: חוקי הביטוח בישראל (חוק חוזה ביטוח, חוק 
      הפיקוח על הביטוח, חוק הייעוץ והשיווק 
הפנסיוני).
  פרק ג: תקציר של חוקים נילווים.
         תקציר של חוזרי המפקח.
         עדכוני בחינות אחרונות.   

 
מבחנים
במאגר המבחנים שמקבלים הסטודנטים מצויים יותר מ 2000 שאלות ותשובות,
מתוכם 21 מבחנים שבנויים במתכונת המבחן של המפקח על הביטוח
,כמו כן קיימים שחזורי המבחנים האחרונים.
בניית השאלות נעשתה מהקל אל הכבד והמורכב. הסטודנט מתחיל עם שאלות פשוטות ורמת הקושי עולה כל הזמן.
כמו כן קיימת שאלות חוזרות על עצמן על מנת לבצע שינון אצל הסטודנט. 
השאלות תואמות ב 80% לצורתן וכתיבתן בבחינה האמיתית.

 
ספר המבחנים כולל:
  פרק א: מבחנים א עד ח - חוברת מבחנים בסיסית 
  פרק ב: מבחנים 1 עד 21 - מבחנים בני 50 שאלות
      בדרגת קושי עולה.
  פרק ג: שחזורי מבחנים - שחזורי המבחנים של
      שנת 2009 ו- 2010 בנוסף 2011, 2012.


עלות קורס 1450 ש"ח

כדי ליצור קשר עם יובל פנקס בנושא קורס ביסודות הביטוח -לחץ כאן 
מוצר ו''
שיעורים פרטיים
ניתן ליצור קשר ולקבל מיובל פנקס שיעורים פרטיים ביסודות  הביטוח, אם כתגבור לקראת הבחינה ואם כקורס שלם באופן פרטי.
 ניתן ליצור קשר עם יובל פנקס:

טלפקס:     03-6320364
נייד:        054-6229997
כתובת: שדרות יד לבנים 16 תל אביב
כתובת למשלוח דואר: ת.ד 9370 תל אביב מיקוד 61093
מייל:  yuval490@walla.com
מייל נוסף:   info@pinkasiony.net


 


Go Back  Print  Send Page
 Top
ניתן ליצור קשר עם יובל פנקס: טלפקס 08-6525607, נייד 054-6229997   מייל yuval490@walla.com, info@pinkasiony.net 

 
לייבסיטי - בניית אתרים