pinkasiony
ללמוד ולהצליח בבחינת 
יסודות הביטוח
וגמר פנסיוני

הזמן ערכת לימוד באתר
 

תאריך ושעה
 

 

 

מסלול ההכשרה לקבלת רישיון פנסיוני

 

מסלול הכשרה לקבלת רישיון פנסיוני - רקע כללי

מסלול הכשרה לקבלת רישיון סוכן פנסיוני / רישיון משווק פנסיוני / רישיון יועץ פנסיוני.

על מנת לקבל רישיון סוכן פנסיוני / משווק פנסיוני / יועץ פנסיוני של משרד האוצר בתחום הנ"ל על הסטודנט לעבור 3 שלבים:

שלב א:
מבחני היסוד / מבחני המבואות שהם, יסודות הביטוח, כלכלה, חשבונאות, מימון וסטטיסטיקה.

קורס יסודות הביטוח הינו קורס שמכין לבחינת יסודות הביטוח מטעם המפקח על הביטוח. ניתן ללמוד באמצעות קורס או לקנות חומרי לימוד עצמי.
בחינת יסודות הביטוח מטעם המפקח על ביטוח מתבצעות 3 פעמים בשנה, לרוב בחודשים מרץ, יולי וסוף אוקטובר. מבחני המפקח על הביטוח נערכים בגימנסיה הרצליה תל אביב. בבחינה 50 שאלות אמריקאיות, זמן בחינה 90 דקות. ציון עובר 60

קורסי כלכלה חשבונאות מימון וסטטיסטיקה הינם קורסים שמכינים לבחינות מטעם הרשות לניירות ערך. הבחינות מתבצעות פעמיים בשנה לרוב בחודשים מאי ונובמבר.

בעלי תואר ראשון יכולים לקבל פטור ממבחנים אלו (כלכלה חשבונאות מימון וסטטיסטיקה). על מנת לבדוק זכאות לפטור יש להיכנס לאתר של הרשות לניירות ערך. ציון עובר 60. הבחינות נערכות בתל אביב.

כל עוד לא עברת את שלב א' לא ניתן לעבור לשלב ב' ושלב ג'

שלב ב:
התמחות / סטאז', בייעוץ פנסיוני/ שיווק פנסיוני / סוכן פנסיוני:
במשך 6 חודשים, במהלך ההתמחות אסור למתמחה לתווך בתחום הביטוח.

את ההתמחות ניתן לעשות בגופים הבאים:
א. חברות ביטוח,
ב. סוכנויות ביטוח מורשות על ידי המפקח על הביטוח,
ג. בנקים,
ד. בתי השקעות,
ה. מוסדות פיננסיים המורשים על ידי המפקח על הביטוח.


 

  • לא ניתן לעשות התמחות בענפים נוספים (אלמנטר, ימי אווירי) במקביל.


שלב ג:
בחינות הגמר: מקצועית א' וגמר פנסיוני

ניתן לעשות את שלב ג' במקביל לשלב ב'

קורס גמר פנסיוני מכין לבחינות של המפקח על הביטוח.
בחינות המפקח על הביטוח מתבצעות 3 פעמים בשנה לרוב בחודשים מרץ, יולי וסוף אוקטובר. המבחנים נערכים בגימנסיה הרצליה תל אביב. בבחינה 50 שאלות אמריקאיות, זמן בחינה 90 דקות. ציון עובר 60 . 

קורס מקצועית א' מכין לבחינה של הרשות לניירות ערך.
הבחינות מתבצעות פעמיים בשנה לרוב בחודשים מאי ונובמבר. ציון עובר 60. הבחינות נערכות בתל אביב.

 
בגמר מסלול ההכשרה ייבחר בעל הרישיון באיזה רישיון הוא מעוניין: רישיון יועץ פנסיוני, רישיון משווק פנסיוני, רישיון סוכן פנסיוני. לרוב הבחירה תעשה על פי מקום העבודה של בעל הרישיון. בעל הרישיון תמיד יוכל להחליף את הרישיון מיועץ פנסיוני, למשווק פנסיוני או סוכן פנסיוני.

סוכני ביטוח רבים מחזיקים את שלושת הרישיונות (פנסיוני, אלמנטר וימי אווירי), וכך הם נותנים מענה לכל סוגי הביטוחים אותם הלקוח מבקש.

לרכישת ספרי לימוד עצמי מעודכנים וממוקדים להצלחה בבחינה - לחץ כאן

ניתן ליצור קשר עם יובל פנקס:

טלפקס:     08-6525607
נייד:        054-6229997
כתובת: רחוב עמק השושנים 14 נס ציונה
כתובת למשלוח דואר: ת.ד 9370 תל אביב מיקוד 61093
מייל:  yuval490@walla.com
מייל נוסף:  
info@pinkasiony.net

 

Go Back  Print  Send Page
 Top
ניתן ליצור קשר עם יובל פנקס: טלפקס 08-6525607, נייד 054-6229997   מייל yuval490@walla.com, info@pinkasiony.net 

 
לייבסיטי - בניית אתרים