pinkasiony
ללמוד ולהצליח בבחינת 
יסודות הביטוח
וגמר פנסיוני

הזמן ערכת לימוד באתר
 

תאריך ושעה
 

 

 

מסלול ההכשרה לקבלת רישיון ימי אווירי

 


רישיון סוכן ביטוח בענף ימי ואווירי
על מנת להפוך ולהיות סוכן ביטוח ימי ואווירי יש לעבור את המסלול הבא:

שלב א' – מבואות / לימודי היסוד
יש לגשת ל- 4 מבחנים:
1.      יסודות הביטוח – מטעם המפקח על הביטוח.
2.      כלכלה – מטעם הרשות לניירות ערך.
3.      חשבונאות – מטעם הרשות לניירות ערך.
4.      מימון וסטטיסטיקה – מטעם הרשות לניירות ערך.

* בעלי תואר ראשון בכלכלה, חשבונאות מנהל עסקים וכו' יכולים לקבל פטורים ממבחנים: 2, 3, 4, על מנת לבדוק את הזכאות יש להיכנס לאתר האינטרנט של הרשות לניירות ערך.

 
      * את שלב זה ניתן ללמוד באופן עצמאי, לא מחויב בקורס.
 
שלב ב' – התמחות
·  שלב ב' יכול להתבצע במקביל לשלב ג'.
·  כל עוד לא עברת את כל המבחנים בשלב א', לא ניתן להתחיל את שלב ב'.
ההתמחות היא למשך חצי שנה, 30 שעות שבועיות. את ההתמחות יש לעשות אצל מי שהמפקח על הביטוח אישר מראש. יש לקבל אישור לתחילת ההתמחות מהמפקח על הביטוח, בתום ההתמחות יש להעביר למפקח על הביטוח אישור על סיום ההתמחות.
  • לא ניתן לעשות התמחות בענפים נוספים (פנסיוני, אלמנטר) במקביל.
 
שלב ג' – מבחנים הגמר
·         שלב ג' יכול להתבצע במקביל לשלב ב'
·         כל עוד לא עברת את כל המבחנים בשלב א', לא ניתן להתחיל את שלב ג'.
יש לגשת למבחן ימי ואווירי.
 
בסיום שלב ב' ושלב ג' יקבל הסטודנט רישיון ימי ואווירי.
 
סוכני ביטוח רבים מחזיקים את שלושת הרישיונות (פנסיוני, אלמנטר וימי אווירי), וכך הם נותנים מענה לכל סוגי הביטוחים אותם הלקוח מבקש.

 

Go Back  Print  Send Page
 Top
ניתן ליצור קשר עם יובל פנקס: טלפקס 08-6525607, נייד 054-6229997   מייל yuval490@walla.com, info@pinkasiony.net 

 
לייבסיטי - בניית אתרים